Vita in Vivo, brengt je leven in beweging

Zet je leven in beweging. Maak je leven meer dan de moeite waard. Helaas makkelijker gezegd dan gedaan. Tegenwoordig valt het niet mee die dingen uit het leven te halen die het echt de moeite waard voor je maken.
De opdracht “schrijf eens 100 doelen op van dingen die je nog graag eens zou willen doen in je leven”, lijkt in het begin moeilijk. Echter door even bij jezelf stil te staan en de juiste vragen te stellen, komen de doelen al snel met bosjes tegelijk opborrelen. Deze doelen geven je uiteindelijk de gewenste richting. Een richting die je (weer) in beweging brengt en voor een leven met passie en zingeving zorgt.

Van overleven naar leven: wat is Vita in Vivo?
Vita in Vivo is een training die wordt gegeven in kleine groepjes om er een persoonlijk karakter aan te geven. Het algemene doel is zoveel mogelijk uit je leven te halen. Om dat te bereiken moet voldaan worden aan een aantal basisvoorwaarden. Voorwaarden zoals autonomie (de regie hebben over jezelf en zoveel mogelijk in eigen handen hebben), sociale binding (in contact met de wereld staan) en zelfvertrouwen (om je doelen te kunnen verwezenlijken). De mate waarin je aan die voorwaarden voldoet, bepaalt in hoeverre je kunt groeien naar een goed en fijn leven. Waarin je niet langer, zoals zovelen, dagelijks achter de feiten blijft aanlopen door o.a. vermoeidheid, stress en ontbrekende daadkracht.

In beweging komen
Bij het intakegesprek (1-op-1) kijken we waar je nu staat. Sta je onder de streep – dagelijks overleven – of sta je boven de streep: lekker leven? Waar je je ook bevindt, onder de streep of boven de streep, vaak zul je in beweging moeten komen om iets te veranderen of te bereiken.
Onder streep zijn we tijdens de training vooral bezig met het opheffen van tekorten in je autonomie, meer tijd maken voor vrienden, meer aandacht creëren voor jezelf. Maar ook met het verbeteren van je slaapkwaliteit en meer in beweging zijn, om zo focus en daadkracht te verhogen.
Boven streep gaan we vooral aan de slag met juist meer inhoud en richting geven aan je leven door passievolle of andere zingevende activiteiten.

Persoonlijke aandacht
Tijdens twee 1-op-1-sessies en 4 groepsbijeenkomsten binnen 12 weken gaan we aan de slag met doelen, drempels, focus, veerkracht en volhouden.De groepsbijeenkomsten worden gecombineerd met passende beweegactiviteiten.

Start
Vita in vivo vindt plaats op zaterdagochtenden. De groepssessies zijn altijd van 9.30 tot 11.00 uur.
Start op 9 maart 1-op-1-intakes (op afspraak) Einde medio mei 2019

Prijs deelname :€375,00